Liv i susåen

Hvad er Susåen for en størrelse?

Susåen er det længste vandløb på Sjælland. Åen har sit udspring i Tingerup Tykke ved Rønnede og sit udløb i Karrebæk Fjord. Åen løber gennem 4 kommuner – Faxe, Ringsted, Sorø og Næstved og er på i alt 83 km. Den løber også gennem Danmarks 8. største sø – Tystrup-Bavelse Sø. På sin tur henover Sjælland falder den i alt 90 meter og den afvander et areal på 1170 km2. Man omtaler også Susåen i to ”afdelinger” – Øvre Suså og Nedre Suså, hvor Øvre Suså er stykket før søerne og Nedre Suså er neden for søerne.

Hvad er et sundt vandløb?

I mange år har der været fokus på at forbedre tilstanden af de danske vandløb. Det kan man gøre på forskellige måder. Man taler om at kunne ”skrue på” hele tre parametre, når man skal skabe et ”sundt” vandløb:

  • Vandkvalitet – man kan sørge for, at det vand, som løber til vandløbet, ikke er skadeligt for vandløbet. Dette kan gøres ved fx at rense spildevandet og minimere tilførslen af næringsstoffer via drænvandet.
  • Fysisk tilstand – man kan sørge for, at vandløbet løber så naturligt som muligt. Det vil sige, at man kan fjerne unaturlige spærringer, genslynge vandløbet og udlægge grus og sten i vandløbet.
  • Vandtilførsel – man kan sørge for, at vandløbet får tilført de vandmængder, som det naturligt vil modtage.