Kanosejlads

Vil man fortsat kunne sejle på Susåen?
Ja, selvom projektforslaget sænker vandspejlet nogle steder, vil man fortsat kunne sejle i kano og kajak på Susåen. Vandstanden vil over strækningen blive sænket mellem en halv og op mod to meter. Det betyder, at man, i meget tørre somre, vil kunne opleve, at vandstanden falder ned til 30 cm på 8 forskellige steder. Sker det, vil åmændene fra Park & Vej lukke vand fra Bavelse Sø ud i åen, så vandstanden igen stiger.

Bliver strømhastigheden så høj, at man ikke kan padle modstrøms?
Strømhastigheden vil på en gennemsnitlig sommerdag være 2 km/t på de strækninger, hvor man i dag sejler. Det svarer til hastigheden nedstrøms Holløse Mølle i dag. På resten af strækningen vil hastigheden være under 1 km/t.

Bliver åen for smal til, at man kan sejle på den?
Åen vil, ifølge projektforslaget, ikke blive smallere end 12-13 meter, og derfor vil man fortsat kunne padle i kano og nemt kunne vende. Når vandløbet bliver smallere, er det, fordi projektforslaget fjerner spærringen ved Holløse Mølle, så vandspejlet sænkes. Det betyder til gengæld, at der kommer en bedre cirkulation i åen, og at vandet iltes bedre til glæde for fisk og fauna.

Hvordan vil strækningen komme til at se ud, når man sidder i kanoen?
Langt de fleste steder vil landskabet forblive det samme som i dag; der vil være de samme ting at se, og siv vil, over tid, følge med ned i åen. I Skelby vil projektforslaget, på begge sider af Gunderslevholm Broen, sænke arealerne langs med åen, så de kommer ned i samme niveau, som det nye vandspejl. Projektforslagets mål er altså at bevare det landskabelige udtryk langs åen.

Vil der komme flere overbæringer?
Ja, når man sejler opstrøms, vil der komme to mere, end der er i dag – én ved Bavelse Sø og en ekstra ved Holløse Mølle. Når du sejler nedstrøms, vil der kun være en, og den vil blive flyttet til Bavelse Sø.