Hvordan kan man forbedre økosystemet i Susåen?

For at sikre mere liv i Susåen er der udvalgt en delstrækning, hvor der skal laves indsatser, som kommer åen til gode. Det er indsatser, som knytter sig til at forbedre den fysiske tilstand i åen og til at hjælpe den tykskallede malermusling tilbage i åen. Der er nemlig mange fiskearter, men også muslinger, som har levet i Susåen, som enten er uddøde eller næsten ved at uddø på grund af forurening og fysiske ændringer i åen. Strækninger, hvor der skal gøres en indsats for åen, er i Øvre Suså mellem Assendrup og Hjelmsølille.

Hvad kan der ske i Øvre Suså?

Øvre Suså er efterhånden i god stand på alle tre parametre – vandkvalitet, fysisk tilstand og vandtilførsel. Der er dog desværre ikke længere tykskallede muslinger eller nogen af dens værtsfisk i åen. Indsatsen vil derfor deroppe dreje sig om at udsætte den tykskallede malermusling og dens værtsfisk, samt lave fysiske forbedringer i vandløbet.