Hvad gør vi i projektet?

For at sikre mere liv i Susåen er der udvalgt en strækning i øvre Suså, hvor der skal laves indsatser, som kommer åen til gode. Det er indsatser, som knytter sig til at forbedre den fysiske tilstand i åen og til at hjælpe den tykskallede malermusling tilbage i åen. Der er nemlig mange fiskearter, men også muslinger, som har levet i Susåen, som enten er uddøde eller næsten ved at uddø på grund af forurening og fysiske ændringer i åen.

Hvad kan der ske i øvre Suså?
Store dele af øvre Suså er efterhånden i god stand på alle tre parametre – vandkvalitet, fysisk tilstand og vandtilførsel. Der er dog desværre ikke længere tykskallede muslinger eller nogen af dens værtsfisk i åen. Indsatsen vil derfor dreje sig om at udsætte den tykskallede malermusling og dens værtsfisk. Der vil også være en indsats for at øge kvaliteten af øvre Suså på alle tre parametre.