Hvad gør vi i projektet?

For at sikre mere liv i Susåen er der udvalgt en strækning i øvre Suså, hvor der skal laves indsatser, som kommer åen til gode. Det er indsatser, som knytter sig til at forbedre den fysiske tilstand i åen og til at hjælpe den tykskallede malermusling tilbage i åen. Der er nemlig mange fiskearter, men også muslinger, som har levet i Susåen, som enten er uddøde eller næsten ved at uddø på grund af forurening og fysiske ændringer i åen.

Hvad kan der ske i øvre Suså?
Store dele af øvre Suså er efterhånden i rimelig stand på tre parametre – vandkvalitet, fysisk tilstand og vandtilførsel. Men der er også plads til forbedringer. Desværre er der ikke længere tykskallede malermuslinger muslinger eller nogen af dens værtsfisk i åen. Indsatsen vil derfor dreje sig om at udsætte den tykskallede malermusling og dens værtsfisk, og øge kvaliteten af de tre før nævnte parametre, så de har lyst til at blive i Susåen.