Hvad sker der hvornår?

Hele projektet skal være færdigt ved udgangen af 2021. EU kan give tilladelse til, at projektet tager længere tid.

Projektet er delt op i flere emner, som hver har en række aktiviteter planlagt, som foregår sideløbende. Emnerne er: Forberedende foranstaltninger (A), forhandling med lodsejere (B), konkrete bevarelsesforanstaltninger (C), Overvågning af virkningen af projektaktionerne (D), offentlighed og formidling af projektet (E) og projektledelse (F).

Hvad er der sket i 2016 OG 2017?
I 2016 og 2017 har vi haft fokus på dialogen med lodsejere men også med interesseorganisationer og borgere. Projektet kan ikke gennemføres, uden at ejerne af jorden er med på projektet.

Der er blevet indhentet biologisk og teknisk information på det første projektforslag. Det har betydet nye dialoger om variationer af forslaget og derfor indhentes mere viden, om hvordan disse alternativer vil påvirke vandløbet og naturen omkring dette.

Vi har undersøgt Torpe Kanal for at finde levende eksemplarer af den Tykskallede malermusling, som kan bruges til sikre den fremtidige bestand i Susåen. Sverige har god erfaring med at sikre en den Tykskallede malermusling og vi har derfor indhentet erfaring fra deres projekt. Efter sommer 2017 indgår kommunen et samarbejde med en virksomhed om at reintroducere Elritse inficeret med larver (glochidier) af Tykskallet malermusling.

Der er fokus på, hvordan projektet vil påvirke samfundet primært nærområdet. For at vide om der sker en påvirkning, skal vi undersøge forskellige forhold som ex. fiskeri, bosætning, beskæftigelse og presseomtale af Natura 2000 før gennemførelse af projektet. Når projektet er færdigt kan vi undersøge samme forhold igen og vurdere om der er sket en ændring.

Hvad sker der i 2018?
Inden første halvdel af 2018 er gået skal de tekniske undersøgelser være færdige. Der kan derefter træffes beslutning om, hvordan vandløbet skal forbedres sammen med lodsejerne og politikerne.

Derefter er det planen, at de sidste forhandlinger med lodsejerne gennemføres.

Hvad sker der i 2019-2021?
Her ligger det endelig projektforslag klar. Det betyder først og fremmest, at der kan ansøges om de relevante administrative dispensationer og tilladelser til at gennemføre anlægsprojektet. Anlægsprojektet omfatter gravearbejde, udlægning af sten og groft materiale i vandløbet, udplantning af vandplanter og skyggegivende vegetation på bredden, udsætning af fisk m.v.

Der skal ske en løbende information om projektet ved det konkrete anlægsarbejde, men også gennem denne hjemmeside, Naturrådets møder, følgegrupper, presse, offentlige møder med videre.

Her gennemføres igen undersøgelser af hvordan projektet har påvirket samfundet ved at undersøge ex. interessen for fiskeri, bosætning, beskæftigelse og presseomtale af Natura 2000.

I kan se hele tidsplanen og aktionerne her.