Hvad sker der hvornår?

Hele projektet skal være færdigt ved udgangen af 2021. EU kan give tilladelse til, at projektet tager længere tid.

Projektet er delt op i flere emner, som hver har en række aktiviteter planlagt, som foregår sideløbende. Emnerne er:

Forberedende foranstaltninger (A)
Forhandling med lodsejere (B)
Konkrete bevarelsesforanstaltninger (C)
Overvågning af virkningen af projektaktionerne (D)
Offentlighed og formidling af projektet (E)
Projektledelse (F)

Der skal ske en løbende information om projektet ved det konkrete anlægsarbejde, men også gennem denne hjemmeside, Naturrådets møder, følgegrupper, presse, offentlige møder med videre.

Tidsplan for Mere liv i Susåen projektet

2016-17
Fokus på dialogen med lodsejere, interesseorganisationer og borgere. Projektet kan ikke gennemføres, uden at ejerne af jorden er med på projektet.

Der blev indhentet biologisk og teknisk information på det første projektforslag. Desuden blev det undersøgt hvordan projektet ville påvirke samfundet, primært i nærområdet. Forhold som fx fiskeri, bosætning og beskæftigelse blev undersøgt. Når projektet er færdigt kan vi derfor undersøge de samme forhold igen, og vurdere om der er sket en ændring.

Torpe kanal blev undersøgt for at finde levende eksemplarer af den Tykskallede malermusling, som kan bruges til sikre den fremtidige bestand i Susåen.
Sidst i 2017 indgik kommunen et samarbejde med en virksomhed om at reintroducere elritse inficeret med larver (glochidier) af Tykskallet malermusling.

2018
I første halvdel af 2018 var de tekniske undersøgelser færdige.

De første fiske udsætninger blev gennemført.

I efteråret 2018 besluttede byrådet at ændre projektet, og den del af Susåen som er omfattet af projektet. Fokus blev flyttet fra Nedre Suså og Torpe kanal, til Øvre Suså.

2019
I løbet af året kommer fokus til at ligge på at redefinere projektet, og få ændringerne godkendt i EU.

Desuden vil vi bruge tid på at indgå aftaler med de lodsejere som ligger indenfor det nye projektområde.

Sideløbende fortsætter udsætningen af fisk, bland andet de første inficerede elritser (fisk der bærer tykskallede malermusling larver på deres gæller).

2020
Arbejdet fortsætter med udarbejdelsen af den mere detaljerede projektforslag. Det betyder også, at der kan ansøges om de relevante administrative dispensationer og tilladelser til at gennemføre anlægsprojekterne.

Udsætningen af fisk fortsætter.

2021-22
Nu sker det egentlige arbejde i Susåen, som omfatter gravearbejde, udlægning af sten og groft materiale i vandløbet, udplantning af vandplanter og skyggegivende vegetation på bredden m.v.

Udsætningen af fisk fortsætter.

Du kan se hele tidsplanen og aktionerne her.