UC Life Documents

TitleDescriptionDate addedDownload
Oplæg

Offentligt informationsmøde - februar 2020

10-02-2020 Preview
Invitation

Borgermøde den 5. februar 2020

20-01-2020 Preview
Oplæg

Platform møde for nordiske LIFE-projekter i Tønder, spetember 2019

30-09-2019 Preview
Oplæg

Naturårsmøde 21. august 2019

16-09-2019 Preview
Folder

Information til lodsejere og andre 2019

28-05-2019 Preview
Progress report

 UC Life Denmark februar 2019

19-03-2019 Preview
Bilag 3 til Progress report 2019

Technical survey (Action A1)

19-03-2019 Preview
Bilag 4 til Progress report 2019

Technical survey waterquality (Action A1)

19-03-2019 Preview
Bilag 5 til Progress report 2019

LifeUNIO Luxembourg, Networking report (Action E2)

19-03-2019 Preview
Bilag 6 til Progress report 2019

Rest unio report visit (Action E2)

19-03-2019 Preview
Bilag 1 til Progress report 2019

Release plan (Action A1)

19-03-2019 Preview
Bilag 2 til Progress report 2019

Gantt Chart PR2

19-03-2019 Preview
Rapport - Teknisk forundersøgelse Bilag 4 Afvand...

Bilag til den tekniske forundersøgelse af Rambøll Juli 2018

20-08-2018 Preview
Rapport - Teknisk forundersøgelse for naturgenopr...

Rambøll. Nye tekniske forundersøgelser for naturgenopretning af nedre Suså. Juli 2018.

16-08-2018 Preview
Powerpoints - Naturgenopretning Nedre Suså - Præ...

Rambøll. Powerpoints til præsentation af resultaterne af de nye tekniske forundersøgelser for naturgenopretning af nedres Suså.

13-08-2018 Preview
Pressemeddelelse - Fynske elritser får ny bolig i...

Pressemeddelelse 17. maj 2018 Næstved.dk

17-05-2018 Preview
Rapport - Current status of the thick-shelled rive...

Screening for UC i Susåen ver. 2

09-05-2018 Preview
Rapport - Management plan (Action A1)

Udsætningsplan for inficerede værtsfisk

09-05-2018 Preview
Mødereferat - Møde med interessenter om Fase A i...

Mødereferat fra den 26. februar 2018

13-04-2018 Preview
Powerpoints - Naturgenopretning Nedre Suså - Ramb...

Powerpoints af Rambøll fra den 26. februar 2018

13-04-2018 Preview
Mødereferat- Møde med hovedlodsejere om Fase A i...

Mødereferat fra den 26. februar 2018

13-04-2018 Preview
Mødereferat - Møde med hovedlodsejere efter Fase...

Mødereferat fra den 21. marts 2018

13-04-2018 Preview
Powerpoints - Naturgenopretning Nedre Suså Fase B

Powerpoint af Rambøll 21. marts 2018

13-04-2018 Preview
Mødereferat - Møde med øvrige interessenter eft...

Mødereferat den 21. marts 2018

13-04-2018 Preview
Opgavebeskrivelse - teknisk forundersøgelse Nedr...

Opdrag til den tekniske forundersøgelse

07-02-2018 Preview
Rapport - Screening af mulighederne for et projekt...

Notat om mulighederne for bevarelse af Tykskallet malermusling. Notatet er uarbejdet af Bangsgaard og Paludan.

23-01-2018 Preview
Foredrag - Tykskallet Malermusling ved Peter Wiber...

Foredrag ved Peter Wiberg-Larsen

11-12-2017 Preview
Rapport - Current status of the thick-shelled rive...

Rapport over undersøgelse for UC i Susåen

01-12-2017 Preview
Rapport - Action E2 - Networking report – UC4LIF...

Networking report – UC4LIFE

06-11-2017 Preview
Rapport - Progress report UC Life Denmark

Statusrapport til EU-life

26-10-2017 Preview

Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre Susårapport 2017 - rapport

23-10-2017 Preview
Bilag til rapport - Økologisk tilstand i dele af ...

Økologisk tilstand i dele af Øvre og Nedre Suså - bilag

18-10-2017 Preview
Bilag til rapport - Fiskeundersøgelse i Nedre og ...

Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre Suså i 2017 - bilag

18-10-2017 Preview
Rapport - Økologisk tilstand i Øvre og Nedre Sus...

DVFI- og DFI- undersøgelse af projektstrækningerne i Øvre og Nedre Suså

18-10-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Ler

Bilag 03-01 til den tekniske forundersøgelse 

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Ler

Bilag 03-02 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Arealanvendelse

Bilag 02-01 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Oplæg til drøftelse af alternativer for Susåpro...

Notat til dialogmøder juni 2017 - oplæg til drøftelse af alternativer for Nedre Suså

09-08-2017 Preview
Powerpoint - Projektet og kanosejlads

Powerpoint præsentation til borgermøde i november 2016

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Hydraulisk notat

Bilag 1 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Drænoplysninger

Bilag 04-01 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Drænoplysninger

Bilag 04-02 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Stryg

Bilag 06 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Powerpoint - Projektet i store træk

Powerpoint præsentation til borgermøde november 2016

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Arealanvendelse

Bilag 02-02 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Scenarie 04

Bilag 12 Scenarie 04 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Scenarie 03

Bilag 11 Scenarie 03 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Powerpoint - Projektet og naturen

Powerpoint præsentation til borgermøde november 2016

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Scenarie 01

Bilag 09 Scenarie 01 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Oplæg om Susåprojektet af Christian Holt

Spørgsmål og kommentarer til Suså-projektet

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Afvandingstilstand

Bilag 18-01 Afvandingstilstand ved scenarie 1-3

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Afvandingstilstand

Bilag 18-02 - Afvandingstilstand ved scenarie 1-3

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Nuværende afvandingsti...

Bilag 17-02 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre Suså 2015

Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium i Februar 2016.

09-08-2017 Preview
Teknisk forundersøgelse af projektforslag til nat...

Teknisk forundersøgelse. Niras, juni 2016.

09-08-2017 Preview
Biologisk forundersøgelse og konsekvensvurdering ...

Biologisk forundersøgelse og konsekvensvurdering af Suså-projektet, projektforslag til naturgenopretning juni 2016. AGLAJA

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Jordprøver

Bilag 05 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
UC 4 Life Sweden - Summary report

Return of the Thick-shelled River Mussel Restoring floodplains, habitats and connectivity by using mussels and brains. UC For Life, Sweden

09-08-2017 Preview
UC Life Denmark - Project summary

Summary description of the project - UC LIFE Denmark

09-08-2017 Preview
UC Life Denmark - Final project

Projekts forslag fra d. 22.05.2016

09-08-2017 Preview
Notat fra ekspertworkshop om opdræt af Elritse in...

Udarbejdet af Næstved Kommune

04-08-2017 Preview