I de kommende år vil der blive opdrættet og udsat ca. 40.000 værtsfisk af arten elritse og ca. 1800 værtsfisk af den mere sjældne hvidfinnet ferskvandsulk i Susåen. De ca. 40.000 elritse (billedet) vil blive inficeret med såkaldte glochidier (=larver) af tykskallet malermusling – og dermed vil bestanden af tykskallet malermusling øges betydeligt i Susåen.
Her i 2018 udsættes der et mindre antal elritse og hvidfinnet ferskvandsulk. Det er først fra 2019, at der vil blive udsat rigtig mange elritse.

Næstved Kommune har indgået kontrakt med Fyns Laksefisk, Elsesminde om opgaven med at indfange, opdrætte og udsætte værtsfisk i Susåen. EU Life programmet dækker 60% af udgifterne til opdræt og udsætning af værtsfiskene.

Mere Liv i Susåen-projektet fordeler sig på 2 projektstrækninger: en strækning på 5 km i nedre Suså og en strækning på 13 km i øvre Suså.
Udsætningen af værtsfisk vil i første omgang ske i den øvre del af Susåen og først senere i projektforløbet i den nedre del. Det skyldes, at den øvre strækning er af en sådan miljø- og naturmæssig karakter, at det vurderes at udsætning muslinger her vil være tilstrækkelig til at sikre en bestand af den tykskallede malermusling.

Næstved Kommune regner med at kunne udsætte 300 elritser i 2018, 10.000 i 2019 og 15.000 i hvert af årene 2020 og 2021 og ca. 450 hvidfinnede ferskvandsulke hvert år fra 2018-2021.