I det kommende år vil der blive foretaget målinger af vandkvaliteten i Susåen. Der vil blive taget prøver på 5 lokaliteter i Øvre Suså og 2 i Nedre Suså.

På hver af de 7 lokaliteter vil der bliver udtaget to vandprøver, én af vandløbsvandet og én af det såkaldte interstitialvand. Interstitialvand er det vand som findes i bundsedimentet i vandløbet.  Det er interessant at kende til kvaliteten af dette, da det er her i bundsedimentet, at den tykskallede malermusling lever størstedelen af dens liv.

Næstved Kommune har ingået en aftale med Højvang Laboratorier A/S om prøvetagningen. Højvang Laboratorier har måtte konstruere noget helt særligt udstyr, som kan bruges til at tage vand op fra bundsedimentet. Det er nemlig vigtigt at undgå, at vandet fra bunden blandes med vandløbsvandet. De første prøver blev taget den 11. april 2018.

 

Feltudstyr

 

Prøvetagningssonden

Stefan Christensen er i gang med prøvetagningen