Dialogen og arbejdet med de tekniske forundersøgelser er godt i gang. Der har allerede været afholdt to omgange af møder, hvor Rambøll har præsenteret deres foreløbige resultater for henholdsvis hovedlodsejerne og øvrige interessenter i forbindelse med projektet.
På det seneste møde blev det besluttet at fortsætte undersøgelserne af to mulige projektudformninger og efterfølgende at lave konsekvensberegninger på dem i forhold til omgivelserne. Det næste møde afholdes den 16. maj 2018.
Du kan læse mere om møderne ved at hente mødereferater og dias fra møderne her:

Mødereferat hovedlodsejere den 26. februar 2018
Mødereferat øvrige interessenter den 26. februar 2018
Dias fra møderne den 26. februar 2018

Mødereferat hovedlodsejere den 21. marts 2018
Mødereferat øvrige interessenter den 21. marts 2018
Dias fra møderne den 21. marts 2018