Forskere ved Karlstad Universitet i Sverige har i august måned foretaget screeninger og undersøgelser for den tykskallede malermusling på i alt 11 lokaliteter i Susåen. Undersøgelserne blev foretaget som et led i de baseline-undersøgelser, der skal foretages i forbindelse med Mere Liv I Susåen. Undersøgelsen havde til formål at undersøge, om der findes en levende bestand af tykskallede malermuslinger i Susåen og i givet fald få kortlagt hvor og hvor mange individer, der findes. Der er blevet lavet en rapport, som du kan hente her.

Rapport: Current status of the thick-shelled river mussel Unio crassus in the River Suså af Lea D. Schneider og Valentina Zülsdorff 

Rapporten fortæller blandet andet, at der med sikkerhed findes i alt 15 levende eksemplarer af tykskallet malermusling (Unio Crassus) fordelt på 2 lokaliteter i Øvre Suså. Derudover er der fundet 8 individer, som der er udtaget DNA fra for at fastslå deres art. Der findes nemlig flere arter inden for slægten Unio (Malermusling).

Der blev ikke fundet levende individer af tykskallet malermusling i Nedre Suså.

Alle de fundne eksemplarer er blevet målt og pit-tagget, så de kan genfindes.