Henover sommeren har SBH Consult ved Søren Birkholm Hansen og Peter Wiberg-Larsen foretaget såkaldte baseline-undersøgelser i forhold til den fysiske og økologiske tilstand i Øvre Suså og Nedre Suså. Det er der kommet en spændende rapport ud af som du kan se her.

For alle de undersøgte lokaliteter er der udregnet værdier som fortæller noget om den fysiske tilstand (Dansk Fysisk Indeks) i åen og åens økologiske tilstand (Dansk Vandløbsfaunaindeks). Rapporten fortæller altså alt i alt hvor godt eller hvor dårligt åen har det på de forskellige steder, hvor den er blevet undersøgt.

Rapport – Økologisk tilstand i dele af Øvre og Nedre Suså af Søren Birkholm Hansen og Peter Wiberg-Larsen

Bilag til rapport – Økologisk tilstand i dele af Øvre og Nedre Suså af Søren Birkholm og Peter Wiberg-Larsen