Mere liv i Susåen

På bunden af Susåen lever den tykskallede malermusling. Men der er kun ganske få eksemplarer tilbage. Derfor har EU bevilliget 9,3 mio. kr. til at forbedre dens leveforhold og skabe flere levesteder. Præcist hvilke tiltag og forandringer, der er nødvendige for at sikre muslingens overlevelse er nu ved at blive undersøgt af Næstved Kommune. Målet er dog, at der om ti år vil være dobbelt så mange fiskearter og fire gange så mange fisk i Susåen – flere fisk er nemlig en afgørende forudsætning for, at muslingens unger kan overleve og formere sig.

Her på siden kan du følge med i Næstved Kommunes arbejde og undersøgelser i forhold til, hvilke muligheder, der er for at sikre Susåen som et sundt vandløb og få flere fisk – og på den måde sikre genkomsten af den tykskallede malermusling.

Du kan også læse meget mere om den tykskallede malermusling og naturen rundt om den.

Vores malermusling holder flyttedag!

Projektet Mere Liv i Susåen er flyttet længere op af åen. Fokusområdet er nu nord for Tystrup Sø. Hjemmesiden er derfor under redigering.

Det nye projektområde i øvre Suså

UC Life Denmark

Dette projekt – LIFE 15 NAT/DK/000948 UC Life Denmark – er finansieret med støtte fra LIFE-programmet under EU-Kommissionen.
Denne hjemmeside forpligter kun forfatteren – Næstved Kommune, og EU-Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Natura 2000 – Europe’s nature for you. This site is part of the European Natura 2000 Network. It has been designated because it hosts some of Europe’s most threatened species and habitats. All 28 countries of the EU are working together through the Natura 2000 network to safeguard Europe’s rich and diverse natural heritage for the benefit of all.

Opsat og udviklet af Mads van Schaik Ingvordsen

Design og illustrationer www.fraulill.dk

Databeskyttelse

Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen, og hvilke rettigheder den giver dig som borger her