Under vandet

Der lever mange forskellige dyr og planter i Susåens vand. Her på disse sider kan du læse om det helt specielle og underfundige liv under og i vandet i Susåen. Du kan blandet andet læse om hvad man kan gøre for at skabe et sundt og naturligt vandløb, så der kommer mere liv i Susåen. Du kan læse om de helt konkrete forslag der er for projektstrækningerne i Susåen. Du kan også blive klogere på den tykskallede malermuslings helt særlige livscyklus og om de fisk som den er så afhængig af.