Holløse Mølle

Der har formentlig ligget en mølle siden middelderen ved den nuværende placering af Holløse Mølle.

Hvis man følger Susåens løb, vil man opdage, at den ovenfor møllen deler sig i to løb, et bredt til venstre, mod øst, og et smalt til højre, mod vest. Det brede løb er anlagt som en langstrakt mølledam for at få tilstrækkeligt fald ved møllen. Det smalle løb er gravet i forbindelse med anlæggelsen af “Den Danneskjoldske Kanal”.

Fra det opstemmede løb ledes vandet, “forvandet”, ind i den lange hvidkalkede møllebygning, hvor det bliver aftvunget sine kræfter. Efter faldet på et par meter gennem turbinen, kommer det ud i “bagvandet”, som åløbet kaldes nedenfor møllen; endelig glider åen videre i sit gamle leje. Turbinen driver en generator, der leverer strøm til bygningen og til privatboligen.