Søg

UC Life Documents

Title Description Date added
Rapport - Teknisk forundersøgelse Bilag 4 Afvand...

Bilag til den tekniske forundersøgelse af Rambøll Juli 2018

20-08-2018
Rapport - Teknisk forundersøgelse for naturgenopr...

Rambøll. Nye tekniske forundersøgelser for naturgenopretning af nedre Suså. Juli 2018.

16-08-2018
Powerpoints - Naturgenopretning Nedre Suså - Præ...

Rambøll. Powerpoints til præsentation af resultaterne af de nye tekniske forundersøgelser for naturgenopretning af nedres Suså.

13-08-2018
Artikel - Elritser skal hjælpe truet musling

Artikel i Ugebladet torsdag den 22. maj 2018

22-05-2018
Pressemeddelelse - Fynske elritser får ny bolig i...

Pressemeddelelse 17. maj 2018 Næstved.dk

17-05-2018
Rapport - Current status of the thick-shelled rive...

Screening for UC i Susåen ver. 2

09-05-2018
Rapport - Management plan (Action A1)

Udsætningsplan for inficerede værtsfisk

09-05-2018
Powerpoints - Naturgenopretning Nedre Suså Fase B

Powerpoint af Rambøll 21. marts 2018

13-04-2018
Mødereferat- Møde med hovedlodsejere om Fase A i...

Mødereferat fra den 26. februar 2018

13-04-2018
Powerpoints - Naturgenopretning Nedre Suså - Ramb...

Powerpoints af Rambøll fra den 26. februar 2018

13-04-2018
Mødereferat - Møde med interessenter om Fase A i...

Mødereferat fra den 26. februar 2018

13-04-2018
Mødereferat - Møde med øvrige interessenter eft...

Mødereferat den 21. marts 2018

13-04-2018
Mødereferat - Møde med hovedlodsejere efter Fase...

Mødereferat fra den 21. marts 2018

13-04-2018
Læserbrev - Susåen tilbage til naturen

Sjællandske den 25. januar 2018 - Søren Grothe Petersen

01-03-2018
Opgavebeskrivelse - teknisk forundersøgelse Nedr...

Opdrag til den tekniske forundersøgelse

07-02-2018
Læserbrev - Projekt Torpe Kanal og Susåen

Sjællandske den 23. janaur 2018 - Helle Jessen

01-03-2018
Læserbrev - Susåen er under angreb

Sjællandske 22. januar 2018 - Palle Birk Hansen

01-03-2018
Foredrag - Tykskallet Malermusling ved Peter Wiber...

Foredrag ved Peter Wiberg-Larsen

11-12-2017
Rapport - Current status of the thick-shelled rive...

Rapport over undersøgelse for UC i Susåen

01-12-2017
Rapport - Progress report UC Life Denmark

Statusrapport til EU-life

26-10-2017

Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre Susårapport 2017 - rapport

23-10-2017
Rapport - Økologisk tilstand i Øvre og Nedre Sus...

DVFI- og DFI- undersøgelse af projektstrækningerne i Øvre og Nedre Suså

18-10-2017
Bilag til rapport - Økologisk tilstand i dele af ...

Økologisk tilstand i dele af Øvre og Nedre Suså - bilag

18-10-2017
Bilag til rapport - Fiskeundersøgelse i Nedre og ...

Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre Suså i 2017 - bilag

18-10-2017
Rapport - Action E2 - Networking report – UC4LIF...

Networking report – UC4LIFE

06-11-2017
Læserbrev - Prestigeprojekt på bekostning af lan...

Læserbrev af Helle Jessen

18-09-2017
Artikel - Helt nyt vandløb kan lade huslejere sli...

Teknik og Miljø d.01.11.2016

18-09-2017
Artikel - Sjælden udrydningstruet musling er fund...

Sjællandske d.28.08.2017

18-09-2017
Notat fra ekspertworkshop om opdræt af Elritse in...

Udarbejdet af Næstved Kommune

04-08-2017
Artikel - Muslingejubel i Torpe Kanal

Sjællandske d.15.06.2017

18-09-2017
Artikel - Jagten på fertile muslinger

Sjællandske d. 14.06.2017

18-09-2017
Oplæg til drøftelse af alternativer for Susåpro...

Notat til dialogmøder juni 2017 - oplæg til drøftelse af alternativer for Nedre Suså

09-08-2017
UC 4 Life Sweden - Summary report

Return of the Thick-shelled River Mussel Restoring floodplains, habitats and connectivity by using mussels and brains. UC For Life, Sweden

09-08-2017
Artikel - Økonomien i miljøprojekt skranter

Sjællandske d.20.12.2016

18-09-2017
Artikel - Naturprojekt på Susåen med højt lixta...

Sjællandske d.09.11.2016

18-09-2017
Oplæg om Susåprojektet af Christian Holt

Spørgsmål og kommentarer til Suså-projektet

09-08-2017
Powerpoint - Projektet og naturen

Powerpoint præsentation til borgermøde november 2016

09-08-2017
Powerpoint - Projektet i store træk

Powerpoint præsentation til borgermøde november 2016

09-08-2017
Powerpoint - Projektet og kanosejlads

Powerpoint præsentation til borgermøde i november 2016

09-08-2017
Artikel - Naturelsker kalder Suså-projekt for en ...

Artikel af Anna C. Møhl den 17/9-2017

06-11-2017
Teknisk Forundersøgelse - Jordprøver

Bilag 05 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017
Biologisk forundersøgelse og konsekvensvurdering ...

Biologisk forundersøgelse og konsekvensvurdering af Suså-projektet, projektforslag til naturgenopretning juni 2016. AGLAJA

09-08-2017
Teknisk forundersøgelse af projektforslag til nat...

Teknisk forundersøgelse. Niras, juni 2016.

09-08-2017
Teknisk Forundersøgelse - Nuværende afvandingsti...

Bilag 17-02 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017
Teknisk Forundersøgelse - Afvandingstilstand

Bilag 18-02 - Afvandingstilstand ved scenarie 1-3

09-08-2017
Teknisk Forundersøgelse - Afvandingstilstand

Bilag 18-01 Afvandingstilstand ved scenarie 1-3

09-08-2017
Teknisk Forundersøgelse - Scenarie 01

Bilag 09 Scenarie 01 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017
Teknisk Forundersøgelse - Scenarie 03

Bilag 11 Scenarie 03 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017
Teknisk Forundersøgelse - Scenarie 04

Bilag 12 Scenarie 04 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017
Teknisk Forundersøgelse - Arealanvendelse

Bilag 02-02 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017
Teknisk Forundersøgelse - Stryg

Bilag 06 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017
Teknisk Forundersøgelse - Drænoplysninger

Bilag 04-02 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017
Teknisk Forundersøgelse - Drænoplysninger

Bilag 04-01 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017
Teknisk Forundersøgelse - Hydraulisk notat

Bilag 1 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017
Teknisk Forundersøgelse - Arealanvendelse

Bilag 02-01 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017
Teknisk Forundersøgelse - Ler

Bilag 03-02 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017
Teknisk Forundersøgelse - Ler

Bilag 03-01 til den tekniske forundersøgelse 

09-08-2017
UC Life Denmark - Final project

Projekts forslag fra d. 22.05.2016

09-08-2017
UC Life Denmark - Project summary

Summary description of the project - UC LIFE Denmark

09-08-2017
Artikel - Kreativt miljøprojekt eller ødelagt la...

Artikel af Anna C. Møhl i Sjællandske den 3/3 2016

06-11-2017
Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre Suså 2015

Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium i Februar 2016.

09-08-2017
Artikel - Susåen vandstand skal sænkes 100 mio. ...

Sjællandske d.02.10.2015

18-09-2017
Rapport - Screening af mulighederne for et projekt...

Notat om mulighederne for bevarelse af Tykskallet malermusling. Notatet er uarbejdet af Bangsgaard og Paludan.

23-01-2018