Søg

UC Life Documents

Title Description Date added
Læserbrev - Susåen tilbage til naturen

Sjællandske den 25. januar 2018 - Søren Grothe Petersen

25-02-2018
Opgavebeskrivelse - teknisk forundersøgelse Nedr...

Opdrag til den tekniske forundersøgelse

07-02-2018
Læserbrev - Projekt Torpe Kanal og Susåen

Sjællandske den 23. janaur 2018 - Helle Jessen

23-01-2018
Læserbrev - Susåen er under angreb

Sjællandske 22. januar 2018 - Palle Birk Hansen

22-01-2018
Foredrag - Tykskallet Malermusling ved Peter Wiber...

Foredrag ved Peter Wiberg-Larsen

11-12-2017
Rapport - Current status of the thick-shelled rive...

Rapport over undersøgelse for UC i Susåen

01-12-2017
Rapport - Progress report UC Life Denmark

Statusrapport til EU-life

26-10-2017
Rapport - Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre Sus...

Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre Susårapport 2017 - rapport

23-10-2017
Rapport - Økologisk tilstand i Øvre og Nedre Sus...

DVFI- og DFI- undersøgelse af projektstrækningerne i Øvre og Nedre Suså

18-10-2017
Bilag til rapport - Økologisk tilstand i dele af ...

Økologisk tilstand i dele af Øvre og Nedre Suså - bilag

18-10-2017
Bilag til rapport - Fiskeundersøgelse i Nedre og ...

Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre Suså i 2017 - bilag

18-10-2017
Rapport - Action E2 - Networking report – UC4LIF...

Networking report – UC4LIFE

29-09-2017
Læserbrev - Prestigeprojekt på bekostning af lan...

Læserbrev af Helle Jessen

18-09-2017
Artikel - Helt nyt vandløb kan lade huslejere sli...

Teknik og Miljø d.01.11.2016

18-09-2017
Artikel - Sjælden udrydningstruet musling er fund...

Sjællandske d.28.08.2017

28-08-2017
Notat fra ekspertworkshop om opdræt af Elritse in...

Udarbejdet af Næstved Kommune

01-07-2017
Artikel - Muslingejubel i Torpe Kanal

Sjællandske d.15.06.2017

15-06-2017
Artikel - Jagten på fertile muslinger

Sjællandske d. 14.06.2017

14-06-2017
Oplæg til drøftelse af alternativer for Susåpro...

Notat til dialogmøder juni 2017 - oplæg til drøftelse af alternativer for Nedre Suså

31-05-2017
UC 4 Life Sweden - Summary report

Return of the Thick-shelled River Mussel Restoring floodplains, habitats and connectivity by using mussels and brains. UC For Life, Sweden

30-12-2016
Artikel - Økonomien i miljøprojekt skranter

Sjællandske d.20.12.2016

20-12-2016
Artikel - Naturprojekt på Susåen med højt lixta...

Sjællandske d.09.11.2016

09-11-2016
Oplæg om Susåprojektet af Christian Holt

Spørgsmål og kommentarer til Suså-projektet

08-11-2016
Powerpoint - Projektet og naturen

Powerpoint præsentation til borgermøde november 2016

08-11-2016
Powerpoint - Projektet i store træk

Powerpoint præsentation til borgermøde november 2016

08-11-2016
Powerpoint - Projektet og kanosejlads

Powerpoint præsentation til borgermøde i november 2016

08-11-2016
Artikel - Naturelsker kalder Suså-projekt for en ...

Artikel af Anna C. Møhl den 17/9-2017

17-09-2016
Teknisk Forundersøgelse - Jordprøver

Bilag 05 til den tekniske forundersøgelse

01-06-2016
Biologisk forundersøgelse og konsekvensvurdering ...

Biologisk forundersøgelse og konsekvensvurdering af Suså-projektet, projektforslag til naturgenopretning juni 2016. AGLAJA

01-06-2016
Teknisk forundersøgelse af projektforslag til nat...

Teknisk forundersøgelse. Niras, juni 2016.

01-06-2016
Teknisk Forundersøgelse - Nuværende afvandingsti...

Bilag 17-02 til den tekniske forundersøgelse

01-06-2016
Teknisk Forundersøgelse - Afvandingstilstand

Bilag 18-02 - Afvandingstilstand ved scenarie 1-3

01-06-2016
Teknisk Forundersøgelse - Afvandingstilstand

Bilag 18-01 Afvandingstilstand ved scenarie 1-3

01-06-2016
Teknisk Forundersøgelse - Scenarie 01

Bilag 09 Scenarie 01 til den tekniske forundersøgelse

01-06-2016
Teknisk Forundersøgelse - Scenarie 03

Bilag 11 Scenarie 03 til den tekniske forundersøgelse

01-06-2016
Teknisk Forundersøgelse - Scenarie 04

Bilag 12 Scenarie 04 til den tekniske forundersøgelse

01-06-2016
Teknisk Forundersøgelse - Arealanvendelse

Bilag 02-02 til den tekniske forundersøgelse

01-06-2016
Teknisk Forundersøgelse - Stryg

Bilag 06 til den tekniske forundersøgelse

01-06-2016
Teknisk Forundersøgelse - Drænoplysninger

Bilag 04-02 til den tekniske forundersøgelse

01-06-2016
Teknisk Forundersøgelse - Drænoplysninger

Bilag 04-01 til den tekniske forundersøgelse

01-06-2016
Teknisk Forundersøgelse - Hydraulisk notat

Bilag 1 til den tekniske forundersøgelse

01-06-2016
Teknisk Forundersøgelse - Arealanvendelse

Bilag 02-01 til den tekniske forundersøgelse

01-06-2016
Teknisk Forundersøgelse - Ler

Bilag 03-02 til den tekniske forundersøgelse

01-06-2016
Teknisk Forundersøgelse - Ler

Bilag 03-01 til den tekniske forundersøgelse 

01-06-2016
UC Life Denmark - Final project

Projekts forslag fra d. 22.05.2016

22-05-2016
UC Life Denmark - Project summary

Summary description of the project - UC LIFE Denmark

22-05-2016
Artikel - Kreativt miljøprojekt eller ødelagt la...

Artikel af Anna C. Møhl i Sjællandske den 3/3 2016

03-03-2016
Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre Suså 2015

Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium i Februar 2016.

01-02-2016
Artikel - Susåen vandstand skal sænkes 100 mio. ...

Sjællandske d.02.10.2015

02-10-2015
Rapport - Screening af mulighederne for et projekt...

Notat om mulighederne for bevarelse af Tykskallet malermusling. Notatet er uarbejdet af Bangsgaard og Paludan.

02-10-2015