Mere liv i Susåen

På bunden af Susåen lever den tykskallede malermusling. Men der er kun ganske få eksemplarer tilbage. Derfor har EU bevilliget 9,3 mio. kr. til at forbedre dens leveforhold og skabe flere levesteder. Præcist hvilke tiltag og forandringer, der er nødvendige for at sikre muslingens overlevelse er nu ved at blive undersøgt af Næstved Kommune. Målet er dog, at der om ti år vil være dobbelt så mange fiskearter og fire gange så mange fisk i Susåen – flere fisk er nemlig en afgørende forudsætning for, at muslingens unger kan overleve og formere sig.

Her på siden kan du følge med i Næstved Kommunes arbejde og undersøgelser i forhold til, hvilke muligheder, der er for at sikre Susåen som et sundt vandløb og få flere fisk – og på den måde sikre genkomsten af den tykskallede malermusling.

Du kan også læse meget mere om den tykskallede malermusling og naturen rundt om den.

UC Life Denmark

Dette projekt – LIFE 15 NAT/DK/000948 UC Life Denmark – er finansieret med støtte fra LIFE-programmet under EU-Kommissionen.
Denne hjemmeside forpligter kun forfatteren – Næstved Kommune, og EU-Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Oversigt over Suså projektet:

Karrebæk Fjord Holløse Mølle Tystrup-Bavelse Sø Kulturarv Spildevand Kanosejlads Fisk Den tykskallede malermusling

Oversigt over Suså projektet:

 • Foredrag om den tykskallede malermusling

  Foredrag om den tykskallede malermusling

  v/ Peter Wiberg-Larsen, Biolog, PhD, emeritus, Institut for Bio Science, Aarhus Universitet Den 22. november 2017 afholdt Peter Wiberg-Larsen foredrag om den tykskallede malermusling og dens levevilkår. Hvis du gerne vil gense diasshowet eller ikke nåede forbi og er interesseret […]Læs mere »
 • Findes der levende eksemplarer af den tykskallede musling i Susåen?

  Findes der levende eksemplarer af den tykskallede musling i Susåen?

  Forskere ved Karlstad Universitet i Sverige har i august måned foretaget screeninger og undersøgelser for den tykskallede malermusling på i alt 11 lokaliteter i Susåen. Undersøgelserne blev foretaget som et led i de baseline-undersøgelser, der skal foretages i forbindelse med […]Læs mere »
 • Hvilke og hvor mange fisk findes der i Susåen?

  Hvilke og hvor mange fisk findes der i Susåen?

  Fiskeøkologerne ved Per Gørtz har lavet fiskeundersøgelser i Susåen denne sommer, som et led i de baseline-undersøgelser, som skal foretages i forbindelse med Mere liv i Susåen. Undersøgelsen havde blandt andet til formål at få kortlagt hvilke og hvor mange […]Læs mere »
 • Undersøgelser af smådyr og den fysiske tilstand i Susåen

  Undersøgelser af smådyr og den fysiske tilstand i Susåen

  Henover sommeren har SBH Consult ved Søren Birkholm Hansen og Peter Wiberg-Larsen foretaget såkaldte baseline-undersøgelser i forhold til den fysiske og økologiske tilstand i Øvre Suså og Nedre Suså. Det er der kommet en spændende rapport ud af som du […]Læs mere »
Natura 2000 – Europe’s nature for you. This site is part of the European Natura 2000 Network. It has been designated because it hosts some of Europe’s most threatened species and habitats. All 28 countries of the EU are working together through the Natura 2000 network to safeguard Europe’s rich and diverse natural heritage for the benefit of all.

Opsat og udviklet af Mads van Schaik Ingvordsen

Design og illustrationer www.fraulill.dk