Mere liv i Susåen

På bunden af Susåen lever den tykskallede malermusling. Men der er kun ganske få eksemplarer tilbage. Derfor har EU bevilliget 9,3 mio. kr. til at forbedre dens leveforhold og skabe flere levesteder. Præcist hvilke tiltag og forandringer, der er nødvendige for at sikre muslingens overlevelse er nu ved at blive undersøgt af Næstved Kommune. Målet er dog, at der om ti år vil være dobbelt så mange fiskearter og fire gange så mange fisk i Susåen – flere fisk er nemlig en afgørende forudsætning for, at muslingens unger kan overleve og formere sig.

Her på siden kan du følge med i Næstved Kommunes arbejde og undersøgelser i forhold til, hvilke muligheder, der er for at sikre Susåen som et sundt vandløb og få flere fisk – og på den måde sikre genkomsten af den tykskallede malermusling.

Du kan også læse meget mere om den tykskallede malermusling og naturen rundt om den.

UC Life Denmark

Dette projekt – LIFE 15 NAT/DK/000948 UC Life Denmark – er finansieret med støtte fra LIFE-programmet under EU-Kommissionen.
Denne hjemmeside forpligter kun forfatteren – Næstved Kommune, og EU-Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Oversigt over Suså projektet:

Karrebæk Fjord Holløse Mølle Tystrup-Bavelse Sø Kulturarv Spildevand Kanosejlads Fisk Den tykskallede malermusling

Oversigt over Suså projektet:

 • Hvad er der sket og hvad kommer der til at ske i projektet

  Hvad er der sket og hvad kommer der til at ske i projektet

  Vil du gerne vil have et overblik over, hvad der er sket i projektet de seneste måneder, og hvad der kommer til at ske i de følgende, skal du læse videre her. Tekniske forundersøgelser I oktober 2017 godkendte Teknisk Udvalg, […]Læs mere »
 • Foredrag om den tykskallede malermusling

  Foredrag om den tykskallede malermusling

  v/ Peter Wiberg-Larsen, Biolog, PhD, emeritus, Institut for Bio Science, Aarhus Universitet Den 22. november 2017 afholdt Peter Wiberg-Larsen foredrag om den tykskallede malermusling og dens levevilkår. Hvis du gerne vil gense diasshowet eller ikke nåede forbi og er interesseret […]Læs mere »
 • Findes der levende eksemplarer af den tykskallede musling i Susåen?

  Findes der levende eksemplarer af den tykskallede musling i Susåen?

  Forskere ved Karlstad Universitet i Sverige har i august måned foretaget screeninger og undersøgelser for den tykskallede malermusling på i alt 11 lokaliteter i Susåen. Undersøgelserne blev foretaget som et led i de baseline-undersøgelser, der skal foretages i forbindelse med […]Læs mere »
Natura 2000 – Europe’s nature for you. This site is part of the European Natura 2000 Network. It has been designated because it hosts some of Europe’s most threatened species and habitats. All 28 countries of the EU are working together through the Natura 2000 network to safeguard Europe’s rich and diverse natural heritage for the benefit of all.

Opsat og udviklet af Mads van Schaik Ingvordsen

Design og illustrationer www.fraulill.dk