Mere liv i Susåen

På bunden af Susåen lever den tykskallede malermusling. Men der er kun ganske få eksemplarer tilbage. Derfor har EU bevilliget 9,3 mio. kr. til at forbedre dens leveforhold og skabe flere levesteder. Præcist hvilke tiltag og forandringer, der er nødvendige for at sikre muslingens overlevelse er nu ved at blive undersøgt af Næstved Kommune. Målet er dog, at der om ti år vil være dobbelt så mange fiskearter og fire gange så mange fisk i Susåen – flere fisk er nemlig en afgørende forudsætning for, at muslingens unger kan overleve og formere sig.

Her på siden kan du følge med i Næstved Kommunes arbejde og undersøgelser i forhold til, hvilke muligheder, der er for at sikre Susåen som et sundt vandløb og få flere fisk – og på den måde sikre genkomsten af den tykskallede malermusling.

Du kan også læse meget mere om den tykskallede malermusling og naturen rundt om den.

UC Life Denmark

Dette projekt – LIFE 15 NAT/DK/000948 UC Life Denmark – er finansieret med støtte fra LIFE-programmet under EU-Kommissionen.
Denne hjemmeside forpligter kun forfatteren – Næstved Kommune, og EU-Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Oversigt over Suså projektet:

Karrebæk Fjord Holløse Mølle Tystrup-Bavelse Sø Kulturarv Spildevand Kanosejlads Fisk Den tykskallede malermusling

Oversigt over Suså projektet:

 • Undersøgelser af smådyr og den fysiske tilstand i Susåen

  Undersøgelser af smådyr og den fysiske tilstand i Susåen

  Henover sommeren har SBH Consult ved Søren Birkholm Hansen og Peter Wiberg-Larsen foretaget såkaldte baseline-undersøgelser i forhold til den fysiske og økologiske tilstand i Øvre Suså og Nedre Suså. Det er der kommet en spændende rapport ud af som du […]Læs mere »
 • Resultat af dialogmøder om Suså-projektet

  Resultat af dialogmøder om Suså-projektet

  Vi har nu haft 4 dialogmøder om Suså-projektet: Møde med hovedlodsejerne den 12. juni. Møde med aktionsgruppen/miljøgruppen for Susåen og repræsentanter fra lokalrådene den 15. juni Møde med repræsentanter fra Ålaug, sølaug, kanoudlejere og øvrige bredejere ved Nedre Suså den […]Læs mere »
 • Hvor godt har susåen det egentligt?

  Hvor godt har susåen det egentligt?

  Som en del af de indledende øvelser til Suså-projektet vil der i løbet af sommeren 2017 blive foretaget en række ”baseline målinger” af Susåens tilstand. Der vil blandt andet blive gennemført en ny fiskeundersøgelse, en ny opgørelse af Fysisk Indeks […]Læs mere »
Natura 2000 – Europe’s nature for you. This site is part of the European Natura 2000 Network. It has been designated because it hosts some of Europe’s most threatened species and habitats. All 28 countries of the EU are working together through the Natura 2000 network to safeguard Europe’s rich and diverse natural heritage for the benefit of all.

Opsat og udviklet af Mads van Schaik Ingvordsen

Design og illustrationer www.fraulill.dk